CRhA

Mae tîm o rieni gweithgar yn trefnu nifer o ddigwyddiadau trwy gydol y flwyddyn i godi arian i brynu adnoddau i’r ysgol.

Rydym o hyd yn falch o gael aelodau newydd i’n tîm, felly cysylltwch â’r ysgol os hoffech helpu neu os oes gennych syniadau am sut y gallwn godi arian.


Digwyddiadau