Gwybodaeth

Dyddiadau Tymor

Cliciwch yma i fynd i wefan Cyngor Sir Ddinbych i weld dyddiadau tymor ar gyfer 2017/2018.


Gwisg Ysgol

Mae gan yr ysgol wisg swyddogol ac anogir plant i’w gwisgo.

  • crys chwys gwyrddlas swyddogol gyda logo’r ysgol
  • trowsus neu sgert llwyd neu dywyll
  • crys-t, shorts neu drowsus loncian a thrainers ar gyfer gwersi Addysg Gorfforol

Mae’n bosibl prynu’r wisg ysgol yn R&R Embroidery, Lôn Parcwr, Rhuthun (01824 704483 – sales@ randrembroidery.co.uk – www. randrembroidery.co.uk).


Cinio Ysgol

Pris cinio ysgol yw £2.10 y diwrnod. Mae Anti Eirian, y Gogyddes, yn paratoi prydau ffresh ar y safle bob dydd.

Am wybodaeth ar sut i wneud cais am ginio ysgol am ddim ewch i wefan Cyngor Sir Ddinbych.


Gwersi Offerynnol

Caiff plant Bl 3-6 gynnig gwersi offerynnol. Mae dewis o wersi gitâr, telyn, ffidil neu gorned. Cost y gwersi yw £240 y flwyddyn (£80 y tymor – 10 gwers).