Lincs Defnyddiol

Adran Addysg, Cyngor Sir Ddinbych

Diwrnod Diogelwch ar y We 2017

School Beat (gwefan efo gwybodaeth a chyngor ar themâu amrywiol i rieni)

Dysgu Cymru (gwybodaeth am y cwricwlwm, asesu, profion cenedlaethol a.y.b.)

Childline (gwybodaeth i rieni a disgyblion)

Addysg Gymraeg a Dwyieithrwydd (cyfres o fideos ar YouTube sy’n ateb nifer o gwestiynau a phryderon sydd gan rai rhieni wrth geisio penderfynu a ydynt yn mynd i anfon eu plant i ysgol gyfrwng Gymraeg).