Ysgol Iach

Dyma linc i Bolisi Bwyd a Ffitrwydd yr ysgol – Polisi Bwyd a Ffitrwydd

 

Bocs Bwyd Iach – Ffyrdd hawdd o wneud bocsys bwyd yn iachach

Cadwch y bocs bwyd yn oer – er mwyn osgoi gwenwyn bwyd
Er gwybodaeth, nid ydym yn gallu storio bocsys bwyd mewn oergell.  Dylai bocs bwyd gael ei gadw’n oer – yn ddelfrydol defnyddiwch focs bwyd wedi’i inswleiddio gyda phaciau rhew neu garton o sudd wedi’i rewi er mwyn ei gadw’n oer.  Os bydd brechadanau’n cael eu paratoi y noson gynt, storiwch nhw yn yr oergell dros nos.

 

Cino Ysgol
Dyma fwydlen Cinio Ysgol Sir Ddinbych

http://www.denbighshireschoolmeals.co.uk/bwydlenni-cynradd/

 

Cinio Ysgol Am Ddim
Gwybodaeth am ginio ysgol am ddim a ffurflen cais

https://www.denbighshire.gov.uk/cy/preswyliwr/addysg/grantiau-ac-ariannu/cinio-ysgol-am-ddim.aspx

 

Dŵr
Mae gennym oerydd dŵr.  Mae croeso i ddisgyblion yfed dŵr ar hyd y diwrnod Ysgol.

Gofynnir i ddisgyblion fynd â’u poteli dŵr adre bob nos neu o leiaf bob wythnos i’w golchi.