Amdanom Ni

Athrawon

Bethan Madoc-Jones (Pennaeth)
Eleri Perrin
Jan Wilson-Jones

Cymorthyddion Dosbarth
Sioned Owen
Susan Owen

Ysgrifenyddes
Mari Wynne Jones

Cogyddes
Eirian Davies

Gofalwr
Richard Pleavin

Llywodraethwyr

Sarah Wynne (Cadeirydd)
Llyr Huws Gruffydd
Jane Jones
Glenda Jones
Carys Parry
Nan Vaughan
Gareth Powell
Medwen Roberts
Bethan Madoc-Jones
Jan Wilson-Jones
Sue Owen